บจ.อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิตอล จำกัด

Description

Description

ชื่อบริษัท    :   บจ.อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิตอล จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล   :   1055-5917-8704

วันที่จดทะเบียน   :  14/11/2559

ทุนจดทะเบียน     :   1,000,000  บาท

วัตถุประสงค์  :   กิจกรรมของบริษัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้ลงทุนในธุรกิจการเงินเป็นหลัก

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ :   1339 อาคารอาวรรณ ชั้นที่ 8 ถนนประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

 

ThaiData Business เป็นตัวกลางนำเสนอข้อมูลต่างๆที่อ้างอิงมาจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, data.go.th และ Google Map
ThaiData Business ไม่รับผิดชอบ หากข้อมูลที่ได้รับมานั้นเกิดความผิดพลาด และไม่มีสิทธิ์แก้ไขฐานข้อมูลต่างๆหากต้องการแจ้งลบข้อมูล cs.thaidata@gmail.com


Contact

Contact
  • Category
    No Category
  • Location
    No Location

Location

บจ.อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิตอล จำกัด
Get directions

Contact

บจ.อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิตอล จำกัด
  • By tpadmin
  • Email: cs.jingjai.@gmail.com

Events

บจ.อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิตอล จำกัด
No Events Found

Ratings

บจ.อิเควเตอร์ โซลาร์ แคปปิตอล จำกัด

Javo Rating Notice

0

0 Total
This is a sample content. you can add some notice or special comment for ratings. If you need to modify rating statements, please go to theme option and you can add or change.
Thank you.
Service
0.0%
Location
0.0%
Quality
0.0%
Others
0.0%